1918 yılında kurulan akademi Rusya'nın en köklü tıp fakültelerinden birisidir. Üniversite, 30.000 den fazla doktor yetiştirmiştir. Halihazırda 11 fakülte, 70 kürsü, 4000 civarında öğrencisi ile  uzmanlık ve Phd eğitimleri de vermektedir. Öğretim üyeleri arasında çok saygın konumda bulunan bilim adamları da yer almaktadır. Altın madalya ödüllü, yılın doktoru, yılın bilim adamı vb ödüllü çok saygın bir okuldur. Birçok eğitmeni Rusya ve tüm dünyada tıp biliminde tanınan, bilinen ünlü ve yer edinmiş bilim adamlarıdır. Mezuniyet sonrasında tüm dünyada geçerli diploma ve diploma eki verilir. Üniversitenin öğrencilere sağladığı imkanlar üst düzeydedir. Spor imkanları, kütüphane, kafe gibi sosyal etkinliklere yönelik tüm önlemler alınmış, öğrencilerin hizmetine verilmiştir. Konaklama imkanları temiz, düzenli ve rahattır. Yurtlar eğitim binalarına yakın bir konumdadır. İklim koşulları çok iyi olan ılık bir şehirdir.

Dikkat : Rusya Devlet Üniversitelerinde Rusça eğitimi tercih eden tüm adaylar ilk yıllarında Rusça Hazırlık eğitimi alacaklardır. Bu eğitimde ana bilim dalına yönelik temel dersler de Rusça verilecektir.                                                

                                                  BÖLÜMLER, SÜRE VE ÜCRETLER

FACULTIES Course duration (academic years) Tuition fees per 1 academic year (USD) Hostel acommodation fees (2-3 people in 1 room) for 1 academic year (USD) Life and health insurance fees for 1 year (USD) Total (USD)

Candidates for studies in Russian State Universities, who don't speak Russian language, are firstly admitted to the Foundation Course (duration is 1 academic year) to study Russian language and improve the level of knowledge in major special subjects up to the required for further study at the University on the chosen specialty. To specify the tuition, accommodation, life and health insurance fees and other expenses, please, contact the representative office of RACUS organization in your country.

 CLINICAL RESIDENCY SPECIALITIES:
Obstetrics and Gynaecology; Allergology and Immunology; Anaesthesiology and Emergency Medicine; Bacteriology; Rehabilitation Medicine; Gastroenterology; Hematology; Nutrition Hygiene; Dermatovenereology; Pediatric Cardiology; Pediatric Oncology; Pediatric Surgery; Pediatric Endocrinology; Infectious Diseases; Cardiology; Clinical Laboratory Diagnostics; Clinical Pharmacology; Coloproctology; Physical Therapy and Sports Medicine; Neurosurgery; Neurology; Neonatology; Nephrology; General Medical Practice (Family medicine); General Hygiene; Oncology; Public Health Organization; Otorhinolaryngology; Ophthalmology; Pathological Anatomy; Pediatrics; Occupational Pathology; Psychiatry; Psychiatry – Narcology; Psychotherapy; Pulmonology; Rheumatology; Radiology; Ex-ray endovascular diagnostics; Cardiovascular Surgery; Emergency service; Social Hygiene and  National Sanitary and Epidemiological Service organization; Prosthodontics; Therapeutic Dentistry; Dental Surgery; Medicolegal Investigation; Audiology – Otorhinolaryngology; Therapy; Toxicology; Cardiothoracic surgery; Traumatology and Orthopedics; Transfusiology; Ultrasonic diagnosis; Urology; Physiatrics; Phthsiology; Functional diagnosis; Surgery; Maxillofacial surgery; Endocrinology; Endoscopy; Emidemiology.

 

İlk yıl hazırlık kursu: Eğitim+Yurt+Sigorta dahil $3760

Dikkat : Yabancı öğrencilerin Rusya'da diploma denkliklerinin alınabilmesi için 135$ gereklidir.

 

 

Rusya'da Üniversite ǀ Rusya'da Eğitim