Tüm Rus Devlet Üniversitelerinin YÖK denkliği vardır! Öncelikle eğitim almak istediğiniz üniversitenin Rus Akademik Tanınma Bilgi Merkezi listelerinde olup olmadığını kontrol ediniz. (Alfabetik olarak arama yapabilirsiniz.) Eğer bu listelerde yer alıyorsa, o üniversite Rusya Federasyonu tarafından akredite edilmiş ve onaylanmış bir üniversite demektir. Dolayısıyla üniversiteniz otomatikman Enic-Naric : Avrupa Birliği ulusal akademik tanınma bilgi merkezi listelerinde de yer almış olacaktır. Bu da Rusya'da eğitim alacağınız okulun Bologna sürecine üye bir ülkenin akredite edilmiş bir üniversitesi anlamına gelmektedir ki ileride denklik konusunda problem yaşamayacağınızı göstermektedir.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında alınan ve 01.07.2016 tarihinde açıklanan kararı gereğince; "Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 üniversite içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, mezuniyet sonrası denklik işlemlerinde ön koşul olarak;

  1. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmiş olmalarına,
  2. Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ise ilk  240 bin içinde yer almalarına,
  3. ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almalarına,
  4. ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerektiğine,
  5. Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS'ye girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;

karar verildiği açıklanmıştır. Yine Yükseköğretim Kurulunun 20.05.2015 tarihli son açıklaması ile;

Hazırlık  eğitiminin yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında alınacak bir eğitimin parçası olduğu,

İlgililerin mezuniyetleri sonrasında yapacakları başvurularının değerlendirlimesi esnasında hangi yılda hazırlık eğitimi aldıklarının, başladıklarının belgelenmesinin isteneceği ,

Kurumlarla yapılacak resmi yazışmaların yanında kişinin pasaportlarındaki giriş-çıkış bilgilerinin de kullanılacağı,

Bu kararların 2015-2016 eğitim yılı öncesini kapsamayacağı, ayrıca belirtilmiştir.  

Tüm bunlara ilaveten Yükseköğretim Kurulu tarafından yine 29.06.2015 tarihinde yapılan son açıklama ile ;

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, aşağıda sayılan muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları halinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilebileceğine karar verilmiştir." 

Muadil Belgeler:

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

 Rusya'da eğitim alacak olan öğrencilerimizi bu ön koşullara özellikle dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz!

 Yurtdışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliği için tıklayın! (Güncel-20 Şubat 2016)

 

 

 

Rusya'da Üniversite ǀ Rusya'da Eğitim