1913 yılında kurulmuş, Rusya'nın Avrupa kısmındaki en köklü ve büyük ziraat üniversitesidir. Altın madalya ödüllüdür. Önde gelen Rusyadaki Üniversiteler gibi modern eğitim tesislerinde 43 farklı alanda eğitim vermektedir. 1200 den fazla öğretim üyesi, 160 profesör, 690 Doçent ile eğitimlerine devam etmektedir.  Birçok eğitmeni Rusya ve tüm dünyada tıp biliminde tanınan, bilinen ünlü ve yer edinmiş bilim adamlarıdır. Mezuniyet sonrasında tüm dünyada geçerli diploma ve diploma eki verilir. Üniversitenin öğrencilere sağladığı imkanlar üst düzeydedir. Spor imkanları, kütüphane, kafe gibi sosyal etkinliklere yönelik tüm önlemler alınmış, öğrencilerin hizmetine verilmiştir. Konaklama imkanları temiz, düzenli ve rahattır. Yurtlar eğitim binalarına yakın bir konumdadır. 

Dikkat : Rusya Devlet Üniversitelerinde Rusça eğitim alacak tüm adaylar ilk yıllarında Rusça Hazırlık eğitimi alacaklardır. Bu eğitimde ana bilim dalına yönelik temel dersler de Rusça verilecektir. 

                                                

                                                            BÖLÜMLER, SÜRE VE ÜCRETLER

 

SPECIALITIES

Management (spheres: Management, Marketing, Management and Fiscal Accounting); Economics (spheres: Accounting, Analysis and Audit, Finance and Credit, Enterprise Economics); Goods Expertise; Trade Science (sphere: Commerce); Quality Management; Veterinary; Agronomy (spheres: Agronomy, Plant Protection, Horticulture and Winegrowing, Selection and Genetics of Agricultural Crops); Zootechnics (spheres: Manufacture of Livestock Products: Cattle Breedings, Sheep Breeding, Goat Breeding, Poultry Farming); Water Bioresources and Aquaculture (Ichthyology, Aquaculture, Sturgeon Culture); Ecology and Nature Management; Environmental Engineering and Water Usage (Melioration, Land Reclamation and Land Protection, Integrated Use and Protection of Water Resources, Nature Protective Land Arrangement); Agricultural Chemistry and Soil Science; Agroengineering (spheres: Electrical Equipment and Technology, Manufacturing Equipment for Storage and Processing of Agricultural Production, Technical Service in Agriculture); Heat-and-power Engineering and Technique (spheres: Power Supply of Enterprises);  Operation of Technological Cars and Complexes; Construction (spheres: Real-estate Expertise and Management; Heat-and-gas supply and Ventilation);  Overland Technological Complexes (spheres: Cars and Equipment for Liquidation of Emergency Situations' Consequences, Acts of Nature and Suppression of Fires); Technosphere Safety (sphere: Fire Safety); Land Arrangement and Cadastre; Forestry; Landscape Architecture (Landscape Gardening and Landscape Building); Biotechnology (Biotechnology, Food Biotechnology); Foodstuff from Vegetative Raw Materials (Technology of Seeds' Storage and Processing, Technology of Bread, Confectionary and Pasta); Foodstuff of Animal Origin (Technology of Meat and Meat Products, Technology of Milk and Dairy Products); Technology of Production and Public Catering Organization (sphere: Technology of the Restaurant Business Organization).

  Course duration
(academic
years)
Tuition fees
for 1 academic
year (USD)
Hostel accommodation fees for 1 academic year (USD) Life and health insurance fees for 1 year (USD) Total (USD)

 

Bachelor's Degree 4 2 350 300 160 2 810
Specialist's Qualification 5 2 350 300 160 2 810
Master's Degree 2 2 750 300 160 3 210
Ph.D. 3 3 000 300 160 3 460

 

İlk yıl hazırlık kursu: Eğitim+Yurt+Sigorta dahil $2910

Dikkat : Yabancı öğrencilerin Rusya'da diploma denkliklerinin alınabilmesi için 135$ gereklidir.

 

 

Rusya'da Üniversite ǀ Rusya'da Eğitim