1930 yılında kurulan üniversite alanında Rusya'nın lider üniversitesidir. Bilgi sistemi ve teknolojileri, Telekomünikasyon, Korumalı Haberleşme Sistemleri, Radyo Haberleşmeleri, Televizyon Yayıncılığı vb. konular ilgi alanlarıdır. Halen 8.000 yabancı öğrenciye eğitim vermektedir. Bologna Sürecine dahil olmuş mezuniyet sonrası diploması tam akrediteli bir okuldur.

Dikkat : Rusya Devlet Üniversitelerinde Rusça eğitim alacak tüm adaylar ilk yıllarında Rusça Hazırlık eğitimi alacaklardır. Bu eğitimde ana bilim dalına yönelik temel dersler de Rusça verilecektir. 

                                                               BÖLÜMLER, SÜRE VE ÜCRETLER

Tuition fees for 1 academic year (USD) Hostel accommodation fees for 1 academic year (USD) Life and health insurance fees for 1 year (USD) Total(USD)

 

Infocommunicational Technologies and Communicational Systems; Informatics and Computing Technics; Program Engineering; Service; Photonics and Optoinformatics; Informational Security; Radiotechnics; Standartization and Metrolody; Biotechnical Systems and Technologies; Construction and Technology of Electronic Means; Automation of Technological Processes and Production; Quality Management; Informational Systems and Technologies; Electronics and Nanoelectronics; Business Informatics; Management; Advertising and Public Relations; International Regional Studies.
from 3 000 to 4 000
depending on the specialty
from 850 to 1000
depending on the hostel type
160  
Ph.D.
from 3 500 to 4 500 from 850 to 1000
depending on the hostel type
160  

Course duration: 4 years – Bachelor's Degree; 2 years – Master's Degree; 5 years – Specialist's Qualification; 3 years – Ph.D.

 

İlk yıl hazırlık kursu: Eğitim+Yurt+Sigorta dahil $3860

Dikkat : Yabancı öğrencilerin Rusya'da diploma denkliklerinin alınabilmesi için 135$ gereklidir.

 

 

 

Rusya'da Üniversite ǀ Rusya'da Eğitim